Vragen


Inhoud

- Wat is de inhoud van het onderwerp (zoals BPM, user experience, enz., zie hieronder bij de uitleg). Bij de onderwerpen die hieronder worden benoemd heeft elk onderwerp een korte titel, je moet duidelijk maken wat onder die titel valt.

Technologie

- welke it-technologie (of technologieën) zit er achter het onderwerp, wat houdt die technologie in (bijvoorbeeld: welke ICT heb je nodig voor BPM)
- wat is de relatie met andere it-technologieën

Toekomst

- Waarom is het onderwerp of de technologie interessant voor bedrijven, welke voordelen levert het op (bijvoorbeeld: waarom zouden bedrijven interesse hebben in BPM?)
- Wat zijn eventuele belemmeringen voor brede acceptatie
- Welke trends zijn er waar te nemen in het betreffende gebied (zoals hieronder benoemd, dus BPM, user experience, etc)
- In welke branches van de economie of de overheid zal dat de meeste kans van slagen hebben (of wordt het al gebruikt)
- Zal deze -it-technologie en de toepassing er van op grote schaal gebruikt gaan worden (wordt het een 'cash cow'?!), of zal het klein blijven of misschien wel verdwijnen ('dog')

.....

Dat laatste aandachtsstreepje staat er niet voor niets! Deze vragen moet je zelf aanvullen met aanvullende vragen, die overigens vanzelf zullen opkomen als je bezig bent met de desk-research. Eén kennisgroep krijgt een onderwerp dat anders van aard is: innovatie met ICT. De vraag is hier hoe het bedrijfsleven om gaat met innovatie door middel van ICT. Bovenstaande vragen zijn voor deze groep niet van toepassing. Zie de toelichting bij dit onderwerp.